תיאור הפרויקט

מרכז עזריאלי ראשונים על שטח – 1,600 מ"ר
אנחנו מבצעים ריצוף חוץ בדק סינטטי במספר שטחים הביצוע כמובן שמים ירוקים