תיאור הפרויקט

מרכז ספורט רמת אביב בפרוייקט בצענו חיפוי חוץ HPL במספר סוגים
התקנה בקו מעוגל בשטח של כ-400 מ"ר

אדר' – רוני זייברט
קבלן – רם אדרת
ביצוע – שמים ירוקים